Copyright 2021 - Custom text here

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น.
อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

                 

      

                            

f t g