Copyright 2021 - Custom text here

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดทำกรอบอัตรากำลัง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

      

             

             

             

             

             

                              

 

f t g