Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ โนรี บุคลากร หน่วยงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อขยายเวลาในการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) และที่ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

      

      

      

f t g