Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.
นางสาวนางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล ร่วมโครงการทำบุญเลี้ยงพระอาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

      

      

      

f t g